Inkubator

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Błażowej, powstał przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin Doliny Strugu, którą realizuje Lokalna Grupa Działania „Lider Dolina Strugu”, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców zawierała w swoich planach utworzenie na tym terenie Inkubatora.

Zgodnie z przepisami, Inkubator przetwórstwa lokalnego należy traktować jako przedsiębiorstwo spożywcze, w naszym przypadku non-profit, w którym jest wykonywana działalność związana odpowiednio z produkcją, przetwarzaniem lub dystrybucją żywności. Inkubator to zakład produkcyjny/przetwórczy, który może być udostępniany w celu produkcji/przetwarzania żywności różnego rodzaju podmiotom działającym na rynku spożywczym.

Nasz Inkubator posiada linię technologiczną do tłoczenia soków na prasie taśmowej. Gotowe produkty mogą być rozlewane do butelek i bag-in boxów. Posiadamy także pestkarkę do odseparowywania pestek od miąższu.

W budynku mieści się 2 pomieszczenia magazynowe- chłodnie gdzie mogą Państwo przechowywać swoje owoce/warzywa lub też gotowe produkty. Dwa pomieszczenia o powierzchni łącznie ok. 35 m2 znajdują się w tym samym budynku, co pozwala na natychmiastowe schładzanie surowca lub produktu gotowego.

Pomieszczenia socjalne składają się z sali konferencyjno-biurowej, kuchni i sanitariatów- ta część budynku wykorzystywana będzie do świadczenia usług merytorycznych dotyczących wsparcia producentów w zakresie przetwórstwa żywności i przedsiębiorczości.

Inkubator będzie pełnił również funkcje turystyczno-edukacyjną. Planujemy edukować młodzież w zakresie zdrowej, ekologicznej żywności, produkcji owoców i warzyw a także przedsiębiorczości. Turyści będą mogli wziąć udział w procesie tworzenia soków, wytłoczyć własny, na bazie własnej receptury, zakupić produkty od lokalnych producentów.